Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εκτύπωση

Όροι Χρήσης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην κοινότητας Φαλλελιανών «Η Δημιουργία» σε συνεργασία με τον Δήμο Κισσάμου παρέχει, σε όλους τους κατοίκους  της κοινότητας καθώς και σε όλους τους επισκέπτες , την  υπηρεσία δωρεάν Internet.

1 Δυνητικοί Χρήστες

Οι παρακάτω όροι εφαρμόζονται από όλους τους χρήστες της υπηρεσίας. Οι παρόντες όροι χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας και του παρόχου της .  Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η αποδοχή των παρακάτω όρων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην κοινότητας Φαλλελιανών «Η Δημιουργία» παρέχει την κεντρική δικτυακή υποδομή για την υπηρεσία Ιντερνετ που χωρίζεται  σε δύο επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο, οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχοντας τους ένα δωρεάν κλειδί (Free Voucher)  περιορισμένων δυνατοτήτων και χρονικής διάρκειας που ωστόσο  ο επισκέπτης μπορεί να ανανεώσει την πρόσβαση στην υπηρεσία όσες φορές το επιθυμεί

Στο δεύτερο επίπεδο, στους  κάτοικους της κοινότητας παρέχετε δωρεάν κλειδί αυξημένων δυνατοτήτων με  χρονική διάρκεια ενός έτους (1 έτος). Το συγκεκριμένο κλειδί αυξημένων δυνατοτήτων ενεργοποιείτε μόνο από ένα υπολογιστικό σύστημα και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάποιο άλλο σύστημα.  

2 Μη επιτρεπτή χρήση

Απαγορεύεται η διανομή ή διευκόλυνση διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων και γενικότερα η χρήση της υπηρεσίας με τρόπο τέτοιο ώστε να παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμοι και διατάξεις. Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς.

3 Διακοπή ή ματαίωση

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία» και ο δήμος Κισσάμου μπορεί να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον παραβάτη χρήστη ή να αποσύρει περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από αυτόν.

4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που διακινούνται μέσω της υπηρεσίας. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένουδεδομένων ή η απόφαση για την ανάρτηση και διακίνηση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη του.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό χρήσης. Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την υπηρεσία ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης οι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία πριν την εφαρμογή των νέων όρων. Σε περίπτωση που δεν θα σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται τους νέους όρους.

5 Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα ως άνω εφαρμόζονται και ισχύουν μόνο για νόμιμο περιεχόμενο και μόνο για την περίπτωση που η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου δεν παραβιάζει το νόμο. Η χρήση και διανομή περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία» δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  θεωρεί ότι, κάθε χρήστης είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

6 Ιδιωτικότητα

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία», προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτες υπηρεσίες, δύναται να συλλέξει γενικά στατιστικά στοιχεία κίνησης και αξιοποίησης των δικτυακών ή υπολογιστικών πόρων της υποδομής. Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία» δεν έχει άμεση πρόσβαση, δεν ενδιαφέρεται και δεν θα συλλέγει ειδικά στατιστικά που αφορούν την  υπηρεσία. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως θα συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας από την Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»,  θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας, τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της ή για ερευνητικούς σκοπούς και μπορεί να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε τρίτους, αφού πρώτα γίνει κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία των διαχειριστών ή των τελικών χρηστών της  υπηρεσίας . Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας όταν αυτό απαιτηθεί από το νόμο.

8 Αποποίηση ευθύνης

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει οποιαδήποτε κατάχρηση, αυθαιρεσία, φθορά, απώλεια περιεχομένου και δεδομένων, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Σε καμία περίπτωση Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη και υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω της υπηρεσίας καθώς και για κάθε σχετική ζημία. Επίσης, Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  δεν εγγυάται, ούτε φέρει καμία ευθύνη, για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας.

Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω της υπηρεσίας από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες απόψεις, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία» ,  δεν ευθύνεται  για το περιεχόμενο τους.

Επειδή Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία» , σύμφωνα και με την νομοθεσία για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει κατά κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας και των διακινούμενων δεδομένων, αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό της, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»  θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία της Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»   μπορεί αν απαιτηθεί να παύσει την παροχή της υπηρεσίας ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά του, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της υπηρεσίας σημαίνει αυτόματα την διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

9 Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την υπηρεσία. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στους όρους χρήσης, αλλά αν το πράξει, Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Η δημιουργία»   θα σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας.

Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Διαφημήσεις
Φαλλελιανά
Κισσαμίτικοι Μουσικοί δρόμοι