Από εδώ πέρασαν Δάσκαλοι και Δασκάλες φωτίζοντας τις ψυχές των
Μικρών Παιδιών και Διαπλάθοντας τους Χαρακτήρες τους .
Χάραξαν στα Παιδικά Μιαλουδάκια τους , την Ιστορία μας , την Θρησκεία μας ,,,
Θ και Ε = θε
Λ και Ω = λω
Όλο μαζί
****** Θέλω *******
Αυτή Είναι η Άγια Δουλειά των Δασκάλων ,
και Αυτός είναι Αυτός είναι ο Ναός τις Γνώσεις .
www.faleliana.gr

Διαφημήσεις
Φαλλελιανά
Κισσαμίτικοι Μουσικοί δρόμοι