Πολιτιστικός Σύλλογος

«Η Δημιουργία»

Δημοτικό Διαμέρισμα Φαλλελιανών.

Έδρα Κολένι

Τηλ-fax 2822031940

Τ.Κ. 73400, Χανιά Κρήτης www.falleliana.gr

Πρόσκληση Των Μελών του “Πολιτιστικού

Συλλόγου Φαλλελιανών ''Η Δημιουργία'',

σε Έκτακτη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Πολιτιστικού Συλλόγου Φαλλελιανών

''Η Δημιουργία'',  προσκαλεί τα μέλη του άνω Συλλόγου σε Γενική

Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 30 Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Κυριακή και ώρα 17:30 στα Γραφεία του Συλλόγου, που είναι στο Κολένι

Κισσάμου , με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως τα παρακάτω:

  1. Παρουσίαση μελέτης, για την Αξιοπήιση της Δωρεάς κας Ψαράκη Αγγεληκής

    απο το Αρχιτεκτονικό γραφείο κας Χαριτάκη Άννας

  2. Παρουσίση Ημερολογίου 2015.

  3. Προγραματισμός εκδηλωσεων 2015

  4. Πρόσθετα θέματα που θα προταθούν κατά την άνω Έκτακτη Γενική

    Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό,

με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου και με δημοσίευσή της

σε μέσα Μαζικής ενημέρωσεις των Χανίων.

Ο Πρόεδρος του                                  Ο  Γραμματέας του

Διοικητικού Συμβουλίου                  Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Ηλ.Τσοντάκης                      Εμανουήλ .ΓΡ. Μαραγκουδάκης

Facebook Comments
Διαφημήσεις
Φαλλελιανά
Κισσαμίτικοι Μουσικοί δρόμοι