Συμμετοχή πολιτιστικού συλλόγου Φαλλελιανών                                                                                                                           ''Η Δημιουργία'' στο διήμερο συνέδριο                                                                                                                            Πολιτισμικές Συνιστώσες στην Διαμόρφωση                                                                                                                                  του Σύγχρονου Κρητικού Πολιτισμού που Διοργάνωσε                                                                                                                   H Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή, της Πρωτοβουλίας                                                                                                           Υπό Σύσταση παγκρητιας ένωσης πολιτιστικών συλλόγων στο Αρκάδι.

Facebook Comments
Διαφημήσεις
Φαλλελιανά
Κισσαμίτικοι Μουσικοί δρόμοι